Nawiąznie współpracy z Ośrodkiem Kultury Leśnej w Gołuchowie oraz Wyższą Szkołą Zarządzania i Bankowości w Poznaniu

W ostatnich dniach Pani Dyrektor podpisała porozumienia  o wzajemnej współpracy z dwiema instytucjami.

W piątek 14 kwietnia br. w siedzibie szkoły podpisano umowę o współpracy z Ośrodkiem Kultury Leśnej w Gołuchowie, który reprezentowała Pani Dyrektor Ewa Jedlikowska. Dzięki zacieśnieniu współpracy uczniowie szkoły będą mogli uczestniczyć w wybranych zajęciach i konferencjach, spotkaniach, wernisażach, a także przedsięwzięciach dydaktycznych  organizowanych przez Ośrodek. 

Ponadto, we wtorek 18 kwietnia br. została podpisana umowa o współpracy z Wyższą Szkołą Zarządzania i Bankowości w Poznaniu, którą reprezentowała Pani Rektor  dr Magdalena Mazik- Gorzelańczyk. Dzięki nawiązaniu współpracy uczniowie szkoły będą mogli we współpracy z uczelnią rozwijać umiejętności i kompetencje pozwalające w pełni uczestniczyć w życiu społecznym i gospodarczym otwartego, demokratycznego i konkurencyjnego rynkowo społeczeństwa.

Nawiązana współpraca przyczyni się  podniesieniu jakości pracy i wzbogaci naszą ofertę edukacyjną.