Maria Ptaszyńska – pro memoria

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pani mgr Marii Ptaszyńskiej.

Mgr Maria Ptaszyńska pracowała w naszej szkole trzydzieści dwa lata (1963-1995), była pierwszą polonistką. Wspaniała nauczycielka i koleżanka, zawsze miła i serdeczna, dbająca
o uczniów, starała się zainspirować swoich wychowanków do słuchania muzyki klasycznej, ukształtować zamiłowanie do teatru, malarstwa i literatury.

Wychowała wiele pokoleń leśników. Za swoją pracę była nagradzana min.: Nagrodą Ministra Oświaty i Wychowania II stopnia, Medalem Komisji Edukacji Narodowej,  Odznaką Zasłużony dla Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego, Złotą Odznaka Związku Nauczycielstwa Polskiego, Nagrodą specjalną Ministra Oświaty i Wychowania.

 W podsumowaniu swoich wspomnień o szkole, opublikowanych w monografii pt. „Szkoła życia, leśnej wiedzy i przyjaźni 50 lat Technikum Leśnego w Miliczu”, powiedziała „Jakie to piękne, mam tyle wdzięczności od byłych wychowanków, którzy rozjechali się po świecie.” Jest to najpełniejsze i najpiękniejsze podsumowanie tego, co zostało, a więc pamięć wychowanków o Marii Ptaszyńskiej.