List Dolnośląskiego Kuratora Oświaty do Rodziców uczniów