#ŁącząNasDrzewa

#ŁącząNasDrzewa to hasło ogólnopolskiej akcji współorganizowanej przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz Lasy Państwowe. 31 maja w ramach tego wydarzenia sadziliśmy las na terenie Nadleśnictwa Milicz. Wzięli w nim udział Pan Edward Siarka – Sekretarz Stanu Ministerstwa Klimatu i Środowiska, posłanka do Parlamentu Europejskiego IX kadencji Pani Beata Kempa, Pan Arkadiusz Wojciechowicz dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu oraz dyrektor szkoły Pani Justyna Żarczyńska, wicedyrektor Pani Joanna Ungurian, kierownik szkolenia praktycznego Pan Krzysztof Salata, kierownik internatu Pan Bartłomiej Pudłowski, a także uczniowie naszej szkoły.

Od lewej stoją: Pan Zbigniew Nahajowski Leśniczy Leśnictwa Świętoszyn, Pani dyrektor Justyna Żarczyńska,Pan Minister Edward Siarka Sekretarz Stanu Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Pani Beata Kempa Poseł do Parlamentu Europejskiego IX kadencji, Pan Marcin Calów Nadleśniczy Nadleśnictwa Milicz, Pan Arkadiusz Wojciechowicz dyrektor RDLP we Wrocławiu, Pani Róża Kurzyńska-Bednarek Specjalista SL ds. edukacji leśnej i koordynacji LKP
Od lewej sadzą drzewo: Pan Minister Edward Siarka i Pani dyrektor Justyna Żarczyńska
Przy pracy (od lewej): Pani dyrektor Justyna Żarczyńska i Pan kierownik internatu Bartłomiej Pudłowski
Prace na powierzchni nasadzenia. Na pierwszym planie niesie sadzonki Pan Krzysztof Salata, kierownik praktycznej nauki zawodu
W wydarzeniu wzięli udział uczniowie Technikum Leśnego
Od lewej stoją: Pan Nadleśniczy Marcin Calów, Pani Poseł Beata Kempa, Pan Minister Edward Siarka, uczniowie Technikum Leśnego, Pani dyrektor Justyna Żarczyńska, Pani wicedyrektor Joanna Ungurian, za nią Pan kierownik Bartłomiej Pudłowski, obok niej Pankierownik Krzysztof Salata
Pamiątkowe zdjęcie wszystkich uczestników akcji #ŁącząNasDrzewa