Konkurs EKO-CZYNNI

Co: Zapraszamy chętnych uczniów klas I – IV do udziału w konkursie EKO-CZYNNI, nad którym honorowy patronat objęli Minister Środowiska i Klimatu oraz Minister Edukacji i Kultury.

Kto: Mogą w nim wziąć udział kilkuosobowe zespoły (w części dotyczącej projektu działań o tematyce ekologicznej) lub w kategorii indywidualnej, przygotowując plakat promujące zagadnienia tego samego obszaru.

Kontakt, pytania i opieka merytoryczna: mgr inż. Salomea Bienkiewicz oraz mgr Jolanta Cwenar.

Termin wysłania prac: koniec czerwca

Dodatkowe informacjehttps://eko-czynni.pl/faq/