Konferencja z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej

W dniach 12-14 grudnia 2022r. Technikum Leśne w Miliczu było organizatorem konferencji z zakresu wsparcia psychologiczno – pedagogicznego dla nauczycieli pedagogów, psychologów szkół leśnych prowadzonych przez  Ministra Klimatu i Środowiska. W konferencji pn. „Zdrowie psychiczne uczniów wyzwaniem współczesnej edukacji”  uczestniczyli przedstawiciele ośmiu szkół leśnych oraz Pan Zbigniew Kłosowski – Główny Wizytator MKIŚ. Otwarcia konferencji (online) dokonał Pan Maciej Szmit – Zastępca Dyrektora Departamentu Leśnictwa, Pan Zbigniew Kłosowski –  Główny Wizytator oraz Justyna Żarczyńska – Dyrektor  szkoły . W pierwszym dniu konferencji uczestnicy konferencji wysłuchali wykładu pt. „Zrozumieć ucznia – wpływ sytuacji pandemicznej i związanej z nią długotrwałej izolacji na zdrowie psychiczne młodzieży (najczęściej występujące problemy psychologiczne). Profilaktyka zachowań ryzykownych czyli jak wspomagać ucznia w szkole (Wybrane zagadnienia )”  wygłoszonego przez Panią Bożenę Ośko – psychologa, socjoterapeutkę , trenera Videotreningu  Komunikacji. W kolejnym dniu tj.13 grudnia odbyły się warsztaty dot. pracy z uczniem z zaburzeniami lękowymi prowadzone przez Panią Katarzynę Nowak – psychologa klinicznego, specjalistę z zakresu  psychoterapii dzieci i młodzieży, wykładowcę akademicką. Kolejnymi zajęciami był wykład prowadzony także przez K. Nowak,  pn.” Uzależnienia wśród młodzieży szkolnej – symptomy, formy, rodzaje”. Zajęcia z zakresu „Uczeń z depresją/ zaburzeniami nastroju „ przeprowadziła Pani Barbara Sługocka – psycholog, konsultant psychoterapii pozytywnej. Ostatni dzień był okazją do wymiany doświadczeń, informacji i udziału w warsztatach. Uczestnicy konferencji utworzyli sieć współpracy psychologiczno – pedagogicznej, służącej wymianie informacji, doświadczeń, dokształcaniu. Ponadto,   dokonali oceny organizacji konferencji, podzielili się swoimi uwagami i propozycjami.. Goście mięli też okazję zwiedzić szkołę i odbyć krótką wycieczkę po lokalnym  skansenie rybackim w Rudzie Sułowskiej na terenie Parku Krajobrazowego Dolina Baryczy.

Według oceny uczestników  konferencja  przyczyniła się do podniesienia wiedzy i umiejętności z zakresu udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej.