Konferencja Światowego Centrum Zalesień

W dniach 23-25 maja Pani Dyrektor i przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego – Jakub Hajduk i Jacek Pasławski  uczestniczyli w Technikum Leśnym w Starościnie w  Światowej konferencji naukowej  inaugurującej działalność Światowego Centrum Zalesień.   Przedstawiciele naszej szkoły podczas telekonferencji ze szkołami m.in.  na Dominikanie, w Senagalu , we Włoszech wygłosili referat pt. Rodzaje lasów, który był tłumaczony w kilku językach. Wysłuchaliśmy także referatów innych szkół leśnych oraz szkół zagranicznych.  Ponadto,  Pani Dyrektor    Justyna Żarczyńska w imieniu społeczności szkolnej wygłosiła i podpisała deklarację  przystąpienia do projektu Światowego Centrum Zalesień . Udział w konferencji był doskonałą okazją do wymiany poglądów, doświadczeń dot. gospodarki leśnej, a także do integracji z innymi koleżankami i kolegami szkół leśnych prowadzonych przez Ministra  Klimatu i  Środowiska. Patronat nad konferencją objęli m.in. Minister Edukacji i Nauki, Minister Klimatu i Środowiska, Rzecznik Praw Dziecka