Kolejne warsztaty ekologiczne w Rudzie Milickiej

Grupa 32 uczniów, głównie z klasy III B uczestniczyła w dniu 6 czerwca 2022 r w warsztatach „Owady związane z martwym drewnem (gatunki saproksyliczne)”.

Zajęcia prowadził wykładowca Uniwersytetu Wrocławskiego Adrian Smolis. Pierwsza część warsztatów odbyła się w Stacji Ornitologicznej Uniwersytetu Wrocławskiego w Rudzie Milickiej. Podczas wykładu uczniowie dowiedzieli się o funkcjach, jakie spełniają różne organizmy, zwłaszcza owady saproksyliczne w ekosystemach leśnych. Po wykładzie młodzież udała się do Grabownicy Milickiej, gdzie prowadzący zajęcia zaprezentował proste sposoby inwentaryzacji organizmów w terenie i podał wiele przykładów jak można chronić cenne siedliska wraz z ich mieszkańcami. Dla uczniów naszej szkoły była to bardzo ciekawa i cenna lekcja terenowa, która poszerzyła wiedzę z ochrony środowiska i pokazała jak ważną rolę spełniają leśnicy, którzy poprzez racjonalne działania przyczyniają się do ciągłości i trwałości lasów.

Zajęcia odbyły się w ramach grantu z Doliny Baryczy, opiekunkami młodzieży były Salomea Bienkiewicz i Jolanta Cwenar.