Zakończenie klasyfikacji za I półrocze
w klasach I – III TL

10.01.2018

Zakończenie klasyfikacji za I półrocze w klasach I – III TL