Zakończenie klasyfikacji rocznej w klasach I-III TL

19.06.2020

Wystawienie ocen z poszczególnych zajęć dydaktycznych w klasyfikacji rocznej uczniom klas I-III  i ocenach z zachowania.