Wystawienie proponowanych ocen z poszczególnych zajęć dydaktycznych za I półrocze roku szkolnego uczniom klas IV

13.11.2019

Wystawienie proponowanych ocen z poszczególnych zajęć dydaktycznych za I półrocze roku szkolnego uczniom klas IV.