Wystawienie proponowanych ocen z poszczególnych zajęć dydaktycznych za I półrocze roku szkolnego uczniom klas I-III.

16.12.2019

Wystawienie proponowanych ocen z poszczególnych zajęć dydaktycznych za I półrocze roku szkolnego uczniom klas I-III.