Wystawienie proponowanych ocen z poszczególnych zajęć dydaktycznych w klasyfikacji rocznej uczniom klas IV, oraz o ocenach z zachowania. 20.03.2020

22.03.2020

Wystawienie proponowanych ocen z poszczególnych zajęć dydaktycznych w klasyfikacji rocznej uczniom klas IV, oraz o ocenach z zachowania.
20.03.2020