Termin składania deklaracji przystąpienia do egzaminu zawodowego

09.09.2017

Zgodnie z komunikatem OKE we Wrocławiu w sprawie terminów egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji 1: styczeń – luty 2018 podajemy następujące terminy:

 • termin składania deklaracji przystąpienia do egzaminu do 9.09.2017
 • część pisemna R.13 i R.14 – 11.01.2018
 • część praktyczna:
  • w R.13 – 10.01.2018
  • w R.14 – 12.01.2018 – 17.02.2018
 • wyniki egzaminów z sesji styczeń-luty oraz termin przekazania świadectw potwierdzających kwalifikację w zawodzie z jednej z kwalifikacji – 23.03.2018
 • termin przekazania dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe dla absolwentów, którzy uzyskali wykształcenie średnie 27.o4.2018 a wcześniej uzyskali pozytywne wyniki z kwalifikacji R.13 i R.14 – 25.05.2018

Uwaga:

 1. Terminy R.13 dotyczą uczniów klas III i IV oraz absolwentów, którzy wcześniej nie uzyskali kwalifikacji (terminy poprawkowe). Sesja dla klas II odbędzie się w terminie czerwcowym.
 2. Terminy R.14 dotyczą uczniów klas IV oraz absolwentów (zarówno termin podstawowy jak i poprawkowy)