Wystawienie ocen proponowanych
za I półrocze dla klas IV

07.11.2018

Wystawienie proponowanych ocen z poszczególnych zajęć dydaktycznych za I półrocze roku szkolnego ucz. kl. IV, powiadomienie rodziców uczniów o przewidywanych ocenach niedostatecznych z przedmiotów oraz o ocenach nagannych z zachowania.