Ostateczny termin składania deklaracji maturalnych

07.02.2017

Ostateczny termin składania deklaracji maturalnych (dla absolwentów TL z roku 2015/2016 i wcześniej ) oraz dokonywania zmian w deklaracjach uczniów przystępujących  do matury po raz pierwszy.