Dzień wolny od pracy

02.05.2019

Informujemy, że na podstawie zarządzenia nr 19/2018/2019 z dnia 24.04.2019 r. Dyrektora Technikum Leśnego w Miliczu dzień 2.05.2019 jest dniem wolnym od pracy, w zamian za 18.05.2019, który będzie dniem pracującym.