Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych

07.05.2019

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych – matura z matematyki