Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych

08.05.2019

Egzaminy maturalne – dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych