Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

06.05.2019

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych – egzaminy maturalny z j. polskiego