20 sierpnia 2019 r – SESJA POPRAWKOWA EGZAMINU MATURALNEGO

20.08.2019
9:00

 

Egzaminy poprawkowe w sesji poprawkowej odbędą się wg następującego harmonogramu:

 

Przedmiot Termin Miejsce egzaminu Godzina rozpoczęcia egzaminu
matematyka 20 sierpnia 2019 Zespół Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Miliczu 9.00
j. polski 20 sierpnia 2019 Zespół Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Miliczu 9.00
j. angielski 20 sierpnia 2019 I LO w Miliczu 9.00