Informacje o maturze

Informacje o egzaminie maturalnym w 2020 r.

Egzaminy maturalne w terminie poprawkowym odbędą się 8 września 2020 roku o godzinie 14.00. Matematyka – aula szkolna, j. polski sala 2a. Obowiązują te same procedury przeprowadzenia egzaminu maturalnego, co w terminie głównym. (reżim sanitarny i inne) Zdających prosimy o ponowne zapoznanie się z procedurami. 

Szanowni Maturzyści,
 świadectwa maturalne będą wydawane 11 sierpnia od godziny 12.00 oraz w kolejne dni w godzinach od 10.00 do 14.00.

Proszę pamiętać o zachowaniu reżimu sanitarnego (na twarzy maseczka lub przyłbica, własny długopis, zachowanie odległości w momencie odbioru dokumentów).

Wyniki egzaminu maturalnego może odebrać upoważniona do tego osoba. Druk upoważnienia dostępny jest na stronie internetowej szkoły w zakładce “matura”.

Absolwenci, którzy przystąpili do wszystkich egzaminów obowiązkowych oraz dodatkowego i nie zdali jednego egzaminu z przedmiotu obowiązkowego, maja prawo do przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym. Warunkiem przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym jest złożenie do dyrektora szkoły w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników  oświadczenia o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu  w terminie poprawkowym. (załącznik 7-do pobrania). Część pisemna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym odbędzie się we wtorek 8 września 2020r.

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2019/2020 – Aktualizacja z 20 maja 2020 r. 

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 24 kwietnia 2020 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2020 roku – Aktualizacja z 20 maja 2020 r.a o nowych terminach egzaminów maturalnych