Informacje o maturze

Informacje o egzaminie maturalnym w 2020 r.

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2019/2020 – Aktualizacja z 20 maja 2020 r. 

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 24 kwietnia 2020 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2020 roku – Aktualizacja z 20 maja 2020 r.a o nowych terminach egzaminów maturalnych