Europejski Tydzień Zrównoważonego Rozwoju

Uczniowie Technikum Leśnego aktywnie uczestniczyli w Europejskim Tygodniu Zrównoważonego Rozwoju, którego celem było upowszechnienie działań, projektów i wydarzeń promujących zrównoważony rozwój oraz wdrażanie Agendy 2030. Agenda została przyjęta w 2015 roku, przez państwa członkowskie ONZ. W ramach upowszechniania działań młodzież zaproponowała edukację przez zabawę i przedstawienie ekologiczne pt. ,,Sprzątanie lasu”. Inscenizacja została przedstawiona dzieciom i wychowawcom grup 6-latków w przedszkolu prowadzonym przez Milickie Stowarzyszenie Dzieci i Osób Niepełnosprawnych. Dzieci wzięły aktywny udział w tym wydarzeniu. Również młodzież zaangażowała się w edukację ekologiczną przeprowadzoną w formie zabawy, w tej grupie wiekowej. Ponadto działalność młodzieży pod kierownictwem nauczycieli polegała na propagowaniu właściwych postaw wobec problemów związanych z zaśmiecaniem środowiska przyrodniczego. W tym celu uczniowie wykonali 3 rodzaje ulotek (dla dzieci i rodziców) propagujących odpowiednie zachowanie z zakresu “nie śmieć”. W ulotkach opisano w przystępny sposób właściwe zachowania w lesie, rozpoznawanie podstawowych drzew, grzybów i zwierząt. Ulotki rozdano dzieciom podczas wizyty młodzieży w przedszkolu, a rodzicom podczas zebrania rodziców oraz podczas Święta Lasu pt.: ,,Las. Knieja. Dziczyzna”.