Edukacja dla Doliny Baryczy

II edycji projektu grantowego „Edukacja dla Doliny Baryczy, zwiększenie udziału w ofercie edukacji pozaformalnej uczniów klas I-IV Technikum Leśnego w Miliczu”

 Już drugi raz uczniowie naszej szkoły korzystają z grantu dzięki częściowemu dofinansowaniu przekazanemu przez „Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Technikum Leśnego w Miliczu” i dzięki ogromnej pracy kilku osób, zaangażowanych w realizację projektu. Młodzież naszej szkoły może uczestniczyć w wielu różnorodnych zajęciach terenowych, warsztatach ekologicznych i wycieczkach dydaktycznych. Zajęcia odbywają się w kilku ośrodkach zamiejscowych i są prowadzone przez osoby zajmujące się edukację ekologiczną, ale i przez nauczycieli wyjeżdżających z uczniami.


W czerwcu 2021 r. rozpoczęliśmy nowy grant od  uczestnictwa klas I A i I B w warsztatach odbywających się w Kreatywnym Obiekcie Multifunkcyjnym w Miliczu, dotyczących problematyki przeciwdziałania skutkom klimatu. Dzięki udziałowi w zajęciach młodzież dowiedziała się, w jaki sposób wygląda odpowiedzialna gospodarka wodna, emisyjna, odpadami oraz poszukiwanie źródeł energii odnawialnej.


We wrześniu uczniowie czterech klas – I A, I B, II A i III C uczestniczyli w kilkugodzinnych wyjazdowych warsztatach filmowych, które odbywają się w Centrum Edukacyjno-Turystycznym „Naturum” w Rudzie Sułowskiej. Pierwsza część zajęć polegała na obserwacjach terenowych i kręceniu filmów przyrodniczych. Podczas zwiedzania obiektu edukator opowiadał o historii powstania Stawów Milickich i cyklu produkcji karpia. Omówił też wybrane gatunki występujących tam ryb i ptaków wodno-błotnych. W drugiej części warsztatów uczestnicy na laptopach montowali krótki film z nakręconych przez siebie materiałów własnych oraz udostępnionych przez organizatorów ujęć wykonanych przez A. Homana. Młodzież mogła pobrać nagrane filmiki jako dokumentację swojej pracy i pamiątkę z zajęć (udostępnione na fb szkoły). W czasie terenowej lekcji uczniowie poznali też niektóre formy ochrony przyrody oraz zasady zachowania się w rezerwacie ścisłym.


  Warsztaty dotyczyły w szerszym aspekcie problematyki przeciwdziałania skutkom zmian klimatu w zakresie gospodarki wodnej. W ramach projektu przewidziane są jeszcze następne wyjazdy i warsztaty, które odbędą się
 w Leśnym Kompleksie Promocyjnym Lasy Rychtalskie, Stacji Ornitologicznej Uniwersytetu Wrocławskiego w Rudzie Milickiej i Domu Drzewa w Wałkowej. Jeśli nic nie zakłóci harmonogramu, realizacja grantu potrwa do czerwca 2022 r.

Salomea Bienkiewicz