Dzień Patrona i I Turniej Międzyklasowy o Klupę prof. Władysława Jedlińskiego

Dnia 17 maja 2022 roku obchodziliśmy nasz pierwszy, po ponownym nadaniu szkole imienia, Dzień Patrona. Dzień ten zaczął się uroczystym apelem podczas którego wysłuchaliśmy przemówienia Pani dyrektor mgr Justyny Żarczyńskiej oraz biografii prof. Władysława Jedlińskiego odczytanej przez ucznia Jordana Nowickiego z klasy IIB.

Z tej okazji rozpoczęliśmy też nową tradycję w naszej szkole bowiem od dziś nieodłącznym elementem tego dnia stanie się Turniej Międzyklasowy o Klupę prof. Władysława Jedlińskiego. Celem turnieju było uczczenie pamięci naszego patrona, zasłużonego leśnika, naukowca i nauczyciela akademickiego, prof. Władysława Jedlińskiego i wyłonienie zwycięskiej klasy ale przede wszystkim integracja oraz wspólna zabawa. W ramach rywalizacji członkowie klas zmierzyli się w pięciu konkurencjach sprawdzających znajomość sylwetki prof. Władysława Jedlińskiego i historii szkoły a także wiedzę i umiejętności leśne oraz sprawność fizyczną, a były nimi:
I. „Konkurs wiedzy o prof. Władysławie Jedlińskim i Historii TL w Miliczu” nad którym opiekę objął mgr Grzegorz Panek,
II. „Sztafeta Znawców drewna” która przebiegała pod okiem mgr. Ernesta Wronka,
III. „Dendrologiczna Ciuciubabka” nad którą czuwała mgr Anna Szynkiewicz-Wronek,
IV:
klasy I – „Próba Młodego Entomologa” którą poprowadziła mgr Salomea Bienkiewicz,
klasy II – „Jesienna Brudna Robota” pod kierunkiem mgr. Rafała Rogowskiego,
klasy III a i b – „Klasy Urządzeniowca” pod opieką inż. Macieja Kędzi,
klasy III c i d – „Wyzwanie Drwala” pod czujnym okiem Kierownika praktycznej nauki zawodu mgr. Krzysztofa Salaty,
V. „Quiz Wiedzy Leśnej” + wyzwanie niespodzianka (w tym roku było nim wbijanie gwoździ) nad którymi opiekę objął cały Zespół Przedmiotów Zawodowych.

O zwycięstwie w turnieju decydowała łączna liczba zebranych przez klasę punktów we wszystkich pięciu konkurencjach. Główną nagrodą turnieju jest Klupa prof. Władysława Jedlińskiego, wykonana z drewna sosnowego klupa wzorowana na drewnianych klupach, które były praformą tych współczesnych, a stosowanych na ziemiach polskich nierzadko jeszcze w XX wieku, a więc w latach działalności naszego Patrona.

Jest to trofeum przechodzenie, które co roku będzie trafiać do klasy zwycięzców i pozostawać ich własnością aż do kolejnego turnieju w którym to ponownie stanie się przedmiotem wygranej. Na listwie klupy co roku zwycięska klasa wypalać będzie swój podpis w postaci oznaczenie klasy i roku zwycięstwa co stanowić będzie swoistą kronikę tego turnieju.

Laureatami konkursu zostali uczniowie klasy IIID i to do ich klasy powędrowała klupa prof. Władysława Jedlińskiego oraz pozostałe nagrody. Na podium znaleźli się także uczniowie klasy IIB (na miejscu II) oraz klasy IA (na miejscu III).

Konkurs został zorganizowany przez Nauczycieli przedmiotów zawodowych i mimo sporego rozmachu okazał się wielkim sukcesem i okazją na dostarczenie naszym uczniom, oraz członkom grona pedagogicznego, ogromnej porcji zabawy i zdrowej rywalizacji.
Szczególne podziękowania kierujemy do mgr Anny Szynkiewicz-Wronek i inż. Macieja Kędzi za pomoc w organizacji całego przedsięwzięcia oraz do mgr. Rafała Rogowskiego za opracowanie i czuwanie nad przebiegiem całego turnieju.

Zwycięzcom gratulujemy w imieniu całej społeczności szkolnej i już nie możemy się doczekać kolejnego turnieju !

Autorzy zdjęć:
Michał Kobuszyński (Gazeta Lokalna MILICZ)
oraz R.Rogwoski, A. Szynkiewicz-Wronek, J. Ungurian i S. Bienkiewicz