Z wielkim żalem i smutkiem zawiadamiamy,
iż 6 czerwca – nagle i niespodziewanie
– zmarł nauczyciel wychowawca, wspaniały pedagog naszej szkoły
– Pan Damian Rokita.
Rodzinie składamy szczere wyrazy współczucia.