Skład Samorządu Uczniowskiego

Agnieszka Skowron – Starszy Szkoły, Bartosz Kontowski – Zastępca Przewodniczącego Szkoły, Konrad Kustosz – Sekretarz, Karolina Bortkun – Skarbnik, Radosław Bednarczyk – Zastępca Skarbnika, Pozostali Członkowie Zarządu: Damian Tokarz, Patrycja Mołodecka, Marcel Kruszyk, Krzysztof Pieńkos, Mateusz Schabiński.   

więcej