Akcja ŻABA w Parku Krajobrazowym “Dolina Baryczy”

Nasza szkoła przystąpiła do programu ŻABA opartego na planie ochrony płazów opracowanego przez Park Krajobrazowy “Dolina Baryczy”, który zakłada budowę zapór przy drogach dla płazów i przenoszenie ich przez jezdnię do zbiorników wodnych. Akcję prowadzi i koordynuje pracownik Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych pan Zdzisław Rogowski. W dniu 20 stycznia uczniowie klas pierwszych odbyli szkolenie z rozpoznawania gatunków płazów i gadów oraz zapoznali się z praktycznym uczestnictwem w akcji ŻABA. Teraz czas na działania, które przypadają na miesiące marzec i kwiecień.