Z ogromnym smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o tragicznej śmierci naszego ucznia, wychowanka i dobrego kolegi Adriana Pawlaka, który 12 kwietnia w godzinach popołudniowych zginął śmiercią tragiczną. Niech spoczywa w pokoju!