Zapytanie ofertowe – wykonanie ogrodzenia ruin zamku.