Zaczynamy !

31 sierpnia otworzyły się szeroko drzwi do naszego internatu. Wszyscy złaknieni wiedzy, nowych wyzwań i stęsknieni za sobą wychowankowie pojawili się w tych drzwiach tłumnie z nadzieją, że nowy rok szkolny pomimo trudnej sytuacji epidemicznej rozpocznie się bez niespodzianek.

Na przyjęcie młodzieży szkoła i internat zostały przygotowane zgodnie z zaleceniami: na korytarzach pojawiły się dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk, uczniowie zostali poinstruowani jak zachowywać się w przestrzeni wspólnej, kiedy obowiązuje zakładanie maseczek i dlaczego stołówka wydaje posiłki w ściśle wyznaczonych godzinach. 

Najmłodsi mieszkańcy internatu w ciągu dwóch tygodni pobytu w placówce dowiedzieli się  np. dlaczego wszystkich obowiązuje rozkład dnia czy regulamin, pod opieką wychowawców grup uczestniczyli w wycieczkach po Miliczu, przy ognisku integracyjnym posłuchali ciekawych informacji o internacie. 

Witamy wszystkich wychowanków internatu Technikum Leśnego w Miliczu i życzymy wam sukcesów w nauce! Oby powrót do obowiązków szkolnych w tradycyjnej stacjonarnej formie był satysfakcjonujący i nie został zakłócony przez okoliczności związane z Covid-19.

Zespół wychowawców