List Pana Romana Kowalczyka Dolnośląskiego Kuratora Oświaty