Zasady zakwaterowania uczniów.

ZASADY ZAKWATEROWANIA UCZNIÓW W INTERNACIE TECHNIKUM LEŚNEGO W MILICZU – rok szkolny 2020/2021

Drodzy uczniowie,

Na podstawie art. 9 ust. 2 lit. i RODO oraz art. 17 Specustawy w zakresie zwalczania COVID-19 w trosce o Wasze zdrowie i bezpieczeństwo w zaistniałej sytuacji epidemicznej, funkcjonowanie internatu podlegać szczególnym rygorom sanitarnym. Możliwość zakwaterowania w internacie jest określona przez przepisy, które nakazują wdrożenie i przestrzeganie procedur bezpieczeństwa związanych z występowaniem zagrożenia koronawirusem COVID-19, zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej.  

  1. Do internatu może przyjechać wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych (np. kaszel, duszności, podwyższona temperatura ciała).
  2. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych nie wolno przyjeżdżać do internatu.
  3. Uczeń, który miał kontakt z osobą zakażoną nie może przyjechać do internatu.
  4. Rodzice/opiekunowie wychowanka niepełnoletniego, który przyjeżdża do internatu wypełnią oświadczenie o stanie zdrowia dziecka. Uczeń pełnoletni wypełnia oświadczenie samodzielnie.
  5. Uczniowie zostaną zakwaterowani w pokojach we wskazany przez wychowawcę sposób zgodnie z listą zakwaterowania.
  6. Do internatu należy przywieźć środki higieny osobistej, ręczniki, bieliznę pościelową, kołdrę i poduszkę, obuwie zmienne, maseczki lub przyłbicę.
  7. Ze względu na zaistniałą sytuację ogranicza się możliwość przebywania wychowanków w pokojach innych osób zgodnie z wytycznymi GIS.
  8. Przebywając w internacie w przestrzeni publicznej (korytarz, klatka schodowa, hol główny, świetlice) należy zachować dystans społeczny między sobą, wynoszący min. 2 m oraz należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (osłona ust i nosa, dezynfekcja rąk, częste mycie rąk wodą z mydłem).
  9. W internacie przebywają wyłącznie osoby zakwaterowane.
  10. Zasady korzystania z pomieszczeń rekreacyjno-sportowych, stołówki internatu, świetlicy zostaną przedstawione wychowankom po zakwaterowaniu.