XXVI Edycja konkursu „ Superdziadek”

Uwaga uczniowie klas IV zbliża się XXVI Edycja konkursu „ Superdziadek”. 

W tym roku konkurs odbędzie się w innej formie (rozwiązany test drogą elektroniczną).

Niech tradycji stanie się zadość! Honorowy tytuł „ Superdziadka” w tegorocznej edycji otrzyma jak zawsze najlepszy.

REGULAMIN KONKURSU SUPERDZIADEK 2020

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV Technikum Leśnego w Miliczu.

2. Do udziału typuje wychowawca klasy. 

3. Test zawiera 35 pytań za prawidłową odpowiedz są 2 punkty za błędną 0 punktu ( maksymalnie można uzyskać 70 punktów).Każdy uczestnik ma w teście inny zestaw pytań.

Rozwiązanie testu 15.04.2020 roku o godzinie 16.00 do 17.10.

4. Rozwiązania testów należy przesłać o godzinie 17. 15. na podane adresy e-mail: 

dziedzic @tlmilicz.pl oraz domanska@tlmilicz.pl. Testy sprawdzą organizatorzy konkursu. 

5. Ogłoszenie wyników nastąpi dnia 22.04. 2020 roku drogą elektroniczną. 

6. Honorowa statuetka dla zwycięzcy zostanie przesłana pocztą. 

7. W przypadku nie rozstrzygnięcia konkurs uczyli osiągnięcia takiej samej liczby punktów nastąpi dogrywka z przedmiotów zawodowych. Termin ewentualnej dogrywki: 21 kwietnia godzina 17. 30 W systemie online. Pytania zadawane będą przez nauczyciela zawodu.

Nie dajmy zaginąć wieloletniej tradycji szkoły, zapraszamy do uczestnictwa.