Niech się święci 3 Maja

” Na dzień 3 Maja 1791 szczęśliwie doszłej Konstytucji Krajowej
Rzucajmy kwiat po drodze!
Tędy przechodzić mają
Szczęścia narodu wodze,
Co nowy rząd składają” 
Franciszek Karpiński

3 maja 229 lat temu uchwalono Konstytucję. Ustawa zatwierdzona przez Sejm Czteroletni w 1791 roku była efektem pracy Stronnictwa Patriotycznego, które dążyło do zreformowania ustroju ówczesnej Rzeczpospolitej. Wyrażała nadzieję Polaków na wzmocnienie państwa, władzy królewskiej i wojska, nadanie praw mieszczanom, poprawienie sytuacji chłopów. Była to próba ratowania Rzeczpospolitej. Konstytucja 3 Maja była pierwszą w Europie a drugą na świecie ustawą zasadniczą regulującą podstawowe problemy społeczno-polityczne, prawa i obowiązki mieszkańców państwa oraz zasady organizacji jego władz. Postanowienia Konstytucji były rewolucyjne i doniosłe na miarę epoki. Określały ramy nowego państwa – monarchii konstytucyjnej i parlamentarnej.