Zapytanie ofertowe nr 2 – na usługi serwisu komputerowego dla Technikum Leśnego w Miliczu