I Przegląd Zainteresowań: “Zarażeni” Pasją

03 lutego w Internacie odbył się I Przegląd Zainteresowań: „Zarażeni” Pasją.

Zgromadził on 15 uczniów, którzy dzielili się swoimi pasjami z licznie zgromadzoną publicznością. Było to: łowiectwo, wędkarstwo, gra na instrumencie (organy elektryczne, gitara klasyczna), śpiew, muzyka elektroniczna, grafika komputerowa, historia, malarstwo na drewnie, wabienie dzikich zwierząt, Kostka Rubika, kosmonautyka.

Uczestnicy obszernie i z dużą wiedzą opowiadali i odpowiadali na pytania publiczności, prezentując przy tym umiejętności dotyczące swoich zainteresowań. Po zakończeniu prezentacji wszyscy uczestnicy otrzymali upominki. Główną nagrodę – statuetkę przyznano poprzez głosowanie publiczności uczniom klasy IV tj. Michałowi Korzańskiemu i Kornelowi Łopuchowi (wabienie dzikich zwierząt). W „zarażaniu” pasją wzięli udział: Weronika Koziarska, Patryk Kowalski, Kacper Krunin, Mikołaj Mazur, Anna Strzelczyk, Zuzanna Barczak, Jovanka Szkudlarska, Grzegorz Szczerski, Fabian Targoni, Wojciech Witczak, Kacper Kromer, Krzysztof Lubryka klasy I, Wiktoria Przybylska klasa III.
Dodatkowo dla uczestników przeglądu ufundowano duży tort, który po prezentacjach ze smakiem został skonsumowany. W trakcie w/w wydarzenia panowała przyjazna, radosna atmosfera, która sprzyjała występującej młodzieży w dzieleniu się swoimi zainteresowaniami.
Zapraszamy za rok!