Etap szkolny i gminny OTWP

Rozpoczynamy XLIII edycję Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”.

OTWP stanowi szczególną okazję do zainteresowania uczniów problematyką bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej, a także działalnością organizacji społecznych w tym obszarze.
Celem konkursu jest popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej.

W poniedziałek 24 lutego br., w sali 4 A naszej szkoły zostały przeprowadzone eliminacje szkolne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej (OTWP) „Młodzież zapobiega pożarom”. 
W etapie szkolnym brało udział 5 uczestników z klas I i II. 
Uczniowie rozwiązywali test jednokrotnego wyboru (40 pytań).

Do gminnego etapu zakwalifikowały się 2 osoby: 
Maciek Telingo i Dawid Karpiński z klasy 1c.

Etap gminny turnieju odbył się 28 lutego w Urzędzie Miejskim w Miliczu. W trzech grupach wiekowych rywalizowało 22 uczniów :

I grupa wiekowa          szkoły podstawowe (klasy IV – VI)
II grupa wiekowa         szkoły podstawowe (klasy VII – VII)
III grupa wiekowa        szkoły ponadpodstwowe

W eliminacjach gminnych I miejsce (III grupa wiekowa) zdobył Maciek Telingo, a Dawid Karpiński IV miejsce.
Wszyscy uczniowie otrzymali nagrody i dyplomy.

Młodzież wykazała się znajomością przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, technik pożarniczych, organizacji ochrony przeciwpożarowej, historii i tradycji ruchu strażackiego.

Maciek Telingo będzie reprezentował naszą szkołę w eliminacjach powiatowych OTWP, które odbędą się w połowie marca w KPPSP Milicz.

Gratulujemy