Technikum Leśne w Miliczu „Złotą” szkołą

Technikum Leśne w Miliczu na I miejscu w rankingu wojewódzkim oraz na 65 miejscu w rankingu ogólnopolskim 22-go rankingu liceów i techników Perspektywy 2020.
Oficjalnie wyniki zostały ogłoszone 9 stycznia 2020 r. podczas Gali w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, na którą otrzymaliśmy zaproszenie. W Gali uczestniczyli dyrektor szkoły pani Justyna Żarczyńska wraz z delegacją uczniów: Konradem Kustoszem, Krzysztofem Pieńkosem, Kornelem Łopuchem i Marcelem Kruszykiem.

Kapituła rankingu pod przewodnictwem prof. Jana Łaszczyka, byłego rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, brała pod uwagę następujące kryteria i ich wagi procentowe w Rankingu Techników 2020: 
sukcesy w olimpiadach 20%
matura – przedmioty obowiązkowe 20%
matura – przedmioty dodatkowe 30%
wyniki egzaminów zawodowych 30%
Do sporządzenia rankingu wykorzystano dane ze źródeł egzogenicznych (zewnętrznych) wobec ocenianych szkół. Źródłem danych były protokoły komitetów głównych olimpiad, zestawienia okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) z wynikami matur oraz egzaminów zawodowych oraz System Informacji Oświatowej. W zestawieniach zostały zaprezentowane jedynie szkoły, które uzyskały najlepszą pozycję rankingową.
Zgodnie z zasadami przyjętymi przez Fundację Edukacyjną Perspektywy nasza szkoła ma prawo do używania w 2020 roku i w latach następnych tytułu honorowego „Złotej” Szkoły 2020 wraz ze związanym z tym graficznym znakiem jakości.
Złoty znak jakości otrzymały także inne szkoły leśne: TL w Tucholi oraz TL w Białowieży. 

fot. Konrad Kustosz