POTYCZKI ORTOGRAFICZNE – wyniki konkursu

W dniu 23 stycznia 2020 r. na drugiej lekcji odbył się szkolny konkurs ortograficzny zorganizowany przez polonistki Katarzynę Rajewską i Julitę Kaczmarek. Wzięło w nim udział 29 uczniów kl. I-IV. Zadanie konkursowe polegało na uzupełnieniu luk w tekście „Klechda o chełpliwym Puchaczu ku ostrzeżeniu próżnych samochwał sporządzona” odpowiednimi literami polskiego alfabetu: rz, ż, ó, u, ch, h. Za każdą poprawnie napisaną literkę można było uzyskać punkt, w sumie było to 86 punktów. 
A oto wyniki:
I miejsce ex aequo Kornelia Łuczak i Jovanka Szkudlarska 78 pkt. 
II miejsce ex aequo Bartosz Kontowski i Norbert Kałwiński 77 pkt.
III miejsce Emilia Kisiela 76 pkt.
Zwycięzcom gratulujemy!  Nagrody w postaci drobnych upominków oraz małej niespodzianki zostaną wręczone na najbliższym apelu.