Plan postępowań przetargowych Technikum Leśnego w Miliczu na rok 2020