Ogłoszenie Komisji Socjalnej

Komisja Socjalna prosi wszystkie osoby uprawnione do korzystania ze świadczeń funduszu socjalnego, o złożenie, „Oświadczenia o sytuacji finansowej i rodzinnej osoby zamierzającej skorzystać w bieżącym roku kalendarzowym ze świadczeń finansowych z ZFŚS’’, stanowiącym zał. nr 2 do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Technikum Leśnego w Miliczu.

Oświadczenia można składać w sekretariacie lub księgowości Szkoły – do końca kwietnia br.

Osoby uprawnione do korzystania z ZFŚS Technikum Leśnego w Miliczu mogą korzystać z karnetów wstępu na krytą pływalnię ,,Milicka Fala” w wymiarze 1 – 1,5 godz. tygodniowo. Karnet można wypożyczyć u p. Krystyny Salaty w księgowości szkoły na czas 48 godz. Po upływie tego czasu należy karnet zwrócić. Proszę uprzejmie o terminowe oddawanie karnetów, gdyż przetrzymywanie uniemożliwia innym uprawnionym do korzystania z tego świadczenia.