Kolejny rocznik maturzystów Technikum Leśnego bawił się na Balu Studniówkowym

Dnia 25 stycznia 2020 roku kolejny rocznik maturzystów Technikum Leśnego bawił się na Balu Studniówkowym. Bal odbył się w restauracji Kaskada w Miliczu. Na studniówkę przybyli z zaproszonych gości: Dyrektor Technikum Leśnego Pani – Justyna Żarczyńska, Wicedyrektor Technikum Leśnego Pani JoannaUngurian, Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu Pan Paweł Górski, NadleśniczyNadleśnictwa Milicz Pan Janusz Łabuda oraz nauczyciele 
i wychowawcy internatu Technikum Leśnego w Miliczu. Bal tradycyjnie rozpoczęli sygnaliści z klas czwartych: Wiktoria Gordziejewska, Emilia Kisiela, Leon Kancerek  i Michał Korzański. Gości przywitali przedstawiciele uczniów: Agnieszka Skowron i Bartosz Kontowski. Uczniowie dziękowali: Dyrekcji szkoły: Pani Justynie Żarczyńskiej i Pani Joannie Ungurian, jak również Dyrektorowi Dyrekcji Regionalnej Lasów Państwowych: Panu Pawłowi Górskiemu, Nadleśniczemu Nadleśnictwa Milicz: Panu Januszowi Łabudzie, Gronu Pedagogicznemu oraz opiekunom praktyk z Nadleśnictwa Milicz za tworzenie warunków do zdobywania wiedzy i doświadczenia, za ciągłe starania, aby szkoła była coraz nowocześniejsza i otwarta na oczekiwania młodzieży. Dziękowali Panu kierownikowi internatu: Mariuszowi Mikołajczykowi oraz wychowawcom internatu za zapewnienie atmosfery pracy, jak i wypoczynku po szkole. Dziękowali rodzicom za trud włożony w ich wychowanie, a także za  pomoc w przygotowaniu Balu Studniówkowego. W sposób szczególny dziękowali wychowawcom, Pani Annie Szynkiewicz-Wronek i Panu Łukaszowi Kontowskiemu, za opiekę przez lata edukacji w szkole leśnej i właściwe przygotowanie do dorosłości. Pani Dyrektor w swoim przemówieniu życzyła tegorocznym maturzystom pobicia rekordu w dotychczasowej zdawalności matury w szkole, radosnej i odpowiedzialnej zabawy, która powinna zakończyć się “o pianiu kura, bo później juz tylko matura”. Gratulowała młodzieży szyku, piękna i elegancji życząc, by były z nimi przez całe życie. Na koniec uczniowie poprosili Panią Dyrektor o otwarcie balu tradycyjnym polonezem. Uczniów do Poloneza przygotowywał czwartoklasista – Jan Cybulski, poloneza tańczono do muzyki Wojciecha Kilara. Uczestnicy studniówki bawili się doskonale. Oprawę muzyczną zapewnił Zespół Muzyczny „Paradise” 
z Oleśnicy.