Warsztaty ekologiczne w Żmigrodzie.

6 listopada w ramach projektu Edukacja dla Doliny Baryczy odbyły się kolejne wyjazdowe zajęcia  – warsztaty ekologiczne „ Świat w kropli wody”. Uczestniczyło w nich 29 uczniów z klasy II A i I D. Opiekunkami były mgr Salomea Bienkiewicz i mgr inż. Jolanta Cwenar. Zajęcia odbyły się w Centrum Edukacji Ekologicznej Nadleśnictwa Żmigród – LKP „ Lasy Doliny Baryczy” . Prowadziła je Pani Małgorzata Zawadzka. Celem warsztatów było zapoznanie uczniów z rolą wody jako środowiska życia, wody jako składnika organizmu, wody jako żywiołu, czystości wody a czystości środowiska i ogólnie o znaczeniu wód dla bioróżnorodności. Zajęcia składały się z trzech części. Najpierw uczniowie obejrzeli krótki film o poruszanej tematyce wody i bioróżnorodności, a potem odbyła się dyskusja prowadzącej zajęcia z uczniami na temat znaczenia bioróżnorodności w środowisku, w skali mikro i makroświata.
Druga część zajęć  odbyła się w terenie, gdzie uczniowie pobierali próbki wody płynącej w rzece i wody stojącej w pobliskim stawie. Przy tej czynności młodzież oceniała wstępnie jakość wody określając jej czystość i zapach.
W trzeciej części warsztatów uczniowie ponownie pracowali w sali edukacyjnej, gdzie instruktorka zapoznała ich dokładnie z budową i obsługą mikroskopu, a następnie poleciła wszystkim osobom wykonanie preparatów mikroskopowych z przyniesionych próbek i dokładne zbadanie zawartości kropel wody.
W tym celu uczniowie zostali zaopatrzeni w uproszczone, kolorowe klucze do oznaczania zooplanktonu, w tym konkretnych, najczęściej występujących gatunków takich jak wrotki pancerzykowate i niepancerzykowate, widłonogi czy rozwielitki. Wykonane zadania posłużyły młodzieży do wypełnienia kilku kart pracy, które następnie omawiali z. Małgorzatą Zawadzką, prowadząc żywą dyskusję, co można robić, aby bardziej doceniać i szanować zasoby wody?
Zajęcia były bardzo interesujące,  aktywizujące wszystkich uczniów, zmuszające do twórczego myślenia i wyciągania wniosków.
Na podsumowaniu warsztatów uczniowie obejrzeli jeszcze krótki film o systemie ciągłego monitoringu wody w Stacji  Uzdatniania Wody w Żmigródku, gdzie wykorzystuje się małże. Wcześniej 9 października 30 osób z klasy IA i IC uczestniczyło w takich samych zajęciach, również zastanawiając się nad znaczeniem i sposobami ochrony zasobów wody oraz nad rolą bioróżnorodności w środowisku życia człowieka.
Lekcje w terenie są bardzo ciekawe i atrakcyjne dla młodzieży i świetnie uzupełniają wiedzę zdobytą w szkole.