Skład Samorządu Uczniowskiego

Starszy szkoły- Marcel Kruszyk z kl. III b
Zastępca starszego szkoły- Patrycja Mołodecka z kl. III a
Sekretarz- Wiktoria Mączka z kl. II a
Skarbnik- Maciej Kempiński z kl. III b
Zastępca skarbnika- Weronika Chojnacka z kl. III a
oraz pozostali członkowie zarządu:

Jack Szpon z kl. II a
Kinga Etfer z kl. II b
Przemysław Cichosz z kl. II b
Jakub Duda z kl. II b