Nowy skład Samorządu Uczniowskiego

13 listopada podczas uroczystego apelu oficjalnie pożegnaliśmy uczniów, którzy pełnili funkcje w SU w poprzednim roku szkolnym. Uczniom tym pani dyrektor Justyna Żarczyńska wręczyła dyplomy, upominek i osobiście podziękowała za współpracę. Następnie poznaliśmy nowych członków SU, którzy zostali wybrani w listopadowych wyborach, oto oni:
starszy szkoły- Marcel Kruszyk z kl. III b
zastępca starszego szkoły- Patrycja Mołodecka z kl. III a
sekretarz- Wiktoria Mączka z kl. II a
skarbnik- Maciej Kempiński z kl. III b
zastępca skarbnika- Weronika Chojnacka z kl. III a
oraz pozostali członkowie zarządu:
Jack Szpon z kl. II a
Kinga Etfer z kl. II b
Przemysław Cichosz z kl. II b
Jakub Duda z kl. II b
Podczas apelu uczniowie podziękowali również pani Annie Stachurskiej za dotychczasowe kierowanie SU wręczając w podziękowaniu upominek.
Funkcję opiekuna SU pełni teraz pani Joanna Gamrot.
Gratulujemy i życzymy owocnej pracy.