“Edukacja dla Doliny Baryczy …”

W październikowym słońcu udało nam się zrealizować kolejne wyjazdy i zajęcia wynikające z projektu: “Edukacja dla Doliny Baryczy, zwiększenie udziału w ofercie edukacji pozaformalnej uczniów klas I – IV Technikum Leśnego w Miliczu”.
7 października 25 osób z klasy IV b i II a pod opieką pp. Honoraty Cierpisz i Jolanty Cwenar uczestniczyło w “Fotosafari w Ptasim Raju”. Zajęcia terenowe będące ofertą Centrum Edukacyjno – Turystycznego “Naturum” w Rudzie Sułowskiej umożliwiły uczniom obserwacje ptaków na terenie rezerwatu “Stawy Milickie”. Pan przewodnik w atrakcyjnej formie przedstawił uczestnikom safari wiele istotnych i bardzo ciekawych informacji o tradycjach i historii rybactwa w Dolinie Baryczy oraz o współczesnych metodach hodowli ryb słodkowodnych. Edukacja dla Doliny Baryczy
Fot. Konrad Kustosz