Ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego 4 lipca od godziny 12.00

Ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego, odbiór świadectw, aneksów, zaświadczeń i informacji o wynikach w sekretariacie szkoły 4 lipca od godziny 12.00 (osobiście lub z upoważnieniem)