Listy osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do klas pierwszych Technikum Leśnego w Miliczu

Listy osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do klas pierwszych Technikum Leśnego w Miliczu

Zgodnie z harmonogramem rekrutacji dnia 16 lipca 2019 r. na tablicy informacyjnej przy sekretariacie szkoły zostanie ogłoszona lista osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

Dyrekcja Technikum Leśnego w Miliczu informuje, że w wyniku wstępnej rekrutacji do klas pierwszych na rok szkolny 2019/2020 zakwalifikowano kandydatów do oddziałów klasy pierwszej szkoły ponadpodstawowej oraz do oddziałów klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej.

Informację o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu kandydata można uzyskać telefonicznie pod numerem telefonu 71 38 40 718.

Kandydaci zakwalifikowani powinni potwierdzić wolę nauki w naszej szkole poprzez dostarczenie do sekretariatu szkoły oryginału świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia o wynikach egzaminu  oraz zaświadczenie lekarza medycyny pracy najpóźniej do dnia 24 lipca 2019 r.

W przypadku rezygnacji lub niedostarczenia odpowiednich dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych w terminie do 24 lipca 2019 r., kandydaci z listy niezakwalifikowanych będą przyjmowani zgodnie z kolejnością według sumy punktów.

Ostateczna lista kandydatów przyjętych zostanie podana do publicznej wiadomości (na tablicy informacyjnej przy sekretariacie szkoły) w dniu 25 lipca 2019 r.