KOMUNIKAT

KOMUNIKAT DLA KANDYDATÓW
DO TECHNIKUM LEŚNEGO W MILICZU

Kandydaci zakwalifikowani proszeni są o potwierdzenie woli nauki w naszej szkole poprzez dostarczenie do sekretariatu szkoły oryginału świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia o wynikach egzaminu  oraz zaświadczenie lekarza medycyny pracy najpóźniej do dnia 24 lipca 2019 r.

Ostateczna lista kandydatów przyjętych zostanie podana do publicznej wiadomości (na tablicy informacyjnej przy sekretariacie szkoły) w dniu 25 lipca 2019 r.

Zebranie z rodzicami kandydatów przyjętych odbędzie się w dniu 2 sierpnia 2019 r. o godzinie 11.00 w auli szkolnej.